October 01, 2017

1204 - Proklamasi Kerajaan Tumapel yang Lepas dari Kerajaan Panjalu

Timeline Monarki Nusantara

Agus Wibowo

Beberapa tahun menjadi Adipati Tumapel, Ken Arok mengumumkan kemerdekaaan Tumapel sebagai kerajaan yang terlepas dari Kerajaan Panjalu yang berpusat di Kediri. Wilayah Kerajaan Tumapel adalah bekas wilayah Kerajaan Jenggala yang terletak di sisi timur Gunung Kawi. Ken Arok mendapatkan dukungan dari sisa pengikut Kerajaan Jenggala dan para penganut Hindu Syiwa. Ken Arok dilantik menjadi raja dengan gelar Rajasa Sang Amurwabhumi.
Setahun kemudian, tahun1205, Kertajaya menanggapi dengan mengirim pasukan untuk menumpas Kerajaan Tumapel. Hanya saja serangan dari Pasukan Panjalu ini gagal, Kertajaya sempat mencari perlindungan di daerah Lawadan Tulungagung sebelum sampai kembali di Istana Daha di Kediri. Atas jasa penduduk Desa Lawadan ini, Kertajaya memberikan anugrah sima perdikan yang dikukuhkan dalam Prasasti Lawadan. 

No comments:

Post a Comment