October 02, 2017

1248 - Pemberontakan Tohjaya dan Integrasi Kerajaan Singasari

Timeline Monarki Nusantara

Agus Wibowo

Setelah Mahisa Wong Atelengmangkat, dia digantikan oleh adiknya, Gunigbaya. Salah satu anak Ken Arok dari Ken Umang, Tohjaya, melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini menewaskan Gunigbaya dan Anusapati yang menghadiri satu acara yang sama. Tohjaya kemudian mengangkat dirinya sebagai raja di Kediri. Anusapati yang juga terbunuh dalam pemberontakan ini digantikan oleh putranya Wisnuwardhana sebagai raja di Tumapel. Putra Mahisa Wong Ateleng, Mahisa Cempaka, meninggalkan istana Daha dan meminta bantuan Wisnuwardhana. Mahisa Cempaka yang mempunyai hak atas tahta di Kediri melakukan pemberontakan didukung Wisnuwardhana yang berkuasa di Tumapel. 
Koalisi pasukan Mahisa Cempaka dan Pasukan Wisnuwardhana berhasil mengalahkan Tohjaya. Setelah berhasil merebut tahta Kediri dari Tohjaya, Mahisa Cempaka menyerahkan wilayah Kediri untuk disatukan dalam Kerajaan Tumapel/Singasari. Di Kerajaan Singasari Wisnuwardhana menjadi Maharaja, sedangkan untuk mengontrol wilayah Kediri Wisnuwardhana mengangkat putranya, Kertanegara, sebagai Raja Muda.

No comments:

Post a Comment